Warren Buffet

https://youtube.com/shorts/bIcVcEYk-CY

on Elon Muskand Tesla https://youtube.com/shorts/rLQvze_062E

Tags: People