Watching

Jiddu Krishnamurti There is no Watcher in watching … Infinite watching … https://youtube.com/shorts/sZXiV7hUk4I