சிற்பி பாலசுப்ரமணியம்

https://ta.wikipedia.org/s/p0n

1989-1997 தமிழியல் துறைத் தலைவர், பாரதியார் பல்கலைக்கழகம், கோயம்புத்தூர் - 641046

1958-1989 விரிவுரையாளர் - பேராசிரியர் - தமிழ்த்துறைத் தலைவர், நல்லமுத்துக் கவுண்டர் மகாலிங்கம் கல்லூரி, பொள்ளாச்சி - 642001